Политика безопасности

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі - «Політика конфіденційності») діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-магазин likel.com.ua може отримати про Покупця/Одержувача під час використання сайту Інтернет-магазину.

 

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

У даній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

 • «Оператор сайту» – уповноважені особи на управління сайтом, що діють від імені likel.com.ua., організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних.
 • «Персональні дані» – будь-які відомості чи сукупність відомостей про Покупця/Одержувача.
 • «Обробка персональних даних» – будь-яка дія, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення персональних даних.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
  • Використання сайту Інтернет-магазину означає згоду Покупця/Одержувача з даною Політикою конфіденційності і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації, яку він дав у відповідності з цією Політикою конфіденційності в рамках відносин з Продавцем.
  • Оператор сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Покупцем/Одержувачем.

 

 1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПОКУПЦЯ/ОДЕРЖУВАЧА.
  • Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при оформленні замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
  • Продавець має право без додаткового письмового погодження з Покупцем використовувати та обробляти інформацію про Покупця та факт придбання ним товарів, в тому числі про кількість, вартість та асортимент придбаних товарів, час та місце здійснення покупок тощо, а також передавати таку інформацію третім особам. Не вважається порушенням передання Продавцем інформації, отриманої від Покупця, контрагентам і третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень тощо. Покупець також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
  • Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації або невідповідністю її дійсності.
  • Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані, зокрема, підлягають видаленню або знищенню на вимогу їх суб'єкта або у разі відкликання суб'єктом персональних даних раніше наданої згоди на їх обробку.
  • Персональні дані Покупця/Одержувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставі та в порядку, встановленим законодавством України.

 

 1. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН.
  • Продавець зобов'язується:
 • Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Покупця/Одержувача, з моменту звернення або запиту Покупця/Одержувача.
  • Покупець/Одержувач зобов'язується:
 • Надати інформацію про персональні дані;
 • Дотримуватись умов цієї Політики конфіденційності;
 • Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни наданої інформації.

 

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ.
  • Інтернет-магазин має право вносити зміни в поточну Політику конфіденційності без згоди Покупця/Одержувача.
  • Покупець/Одержувач зобов'язується самостійно контролювати наявність змін в даній Політиці конфіденційності.
  • Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті Інтернет-магазину.